Introduzzjoni

DIVIŻJONI GĦALL-FONDI U PROGRAMMI

Id-Diviżjoni għall-Fondi u Programmi (DFP) twaqqfet f’Lulju 2011 bħala parti minn struttura amministrattiva meħtieġa biex jiġu ġestiti Fondi mill-UE (għajr il-Fondi Strutturali u l-Fond ta’ Koeżjoni) u Fondi oħrajn allokati lil Malta.  Id-Diviżjoni tipprovdi wkoll gwida u assistenza lill-focal points tal-programmi tal-UE u oħrajn ġestiti direttament mill-Kummissjoni Ewropea jew minn istituzzjonijiet oħra Ewropej.

VIŻJONI 

Tmexxi bl-ogħla standards l-fondi tal-Unjoni Ewropea u fondi oħra biex tikseb l-aħjar riżultati.

MISSJONI 

Tiżgura l-assorbiment u l-ġestjoni effiċjenti tal-assistenza Ewropea, kemm dawk li huma fondi tal- Ewropa u kif ukoll fondi bilaterali, permezz ta' koordinazzjoni effettività mad-Dipartimenti tal-Gvern, Awtoritajiet, Aġenziji u partijiet interessati oħra. Barra minn hekk tiżgura l-viżibilità massima, l-għarfien u t-trasparenza fir-rigward tal-ġestjoni tal-fondi permezz ta’ organizzazzjoni t'attivitajiet t'informazzjoni u pubbliċità mmirati lejn applikanti potenzjali għal finanzjament u wkoll lill-pubbliku ġenerali, flimkien mal-komunikazzjoni mal-midja.

VALURI 

  • Integrità u Responsabbiltà
    Aħna nħaddnu prestazzjoni professjonali u nemmnu li nilħqu l-għanijiet tagħna b'integrità, onestà, trasparenza b’ attivita’ diliġenti u kontabilità personali.
  • Servizz
    Aħna nimpenjaw ruħna biex naħdmu flimkien bħala tim kollaborattiv biex nipprovdu servizz ta 'eċċellenza lill-klijenti kollha tagħna u nittrattaw lil kulħadd b'kortesija, ġustizzja u ekwità.
  • Effiċjenza u Effikaċja
    Aħna naspiraw li b’mod kontinwu ntejbu l-effiċjenza u l-effetività tagħna fi spirtu ta' rispett, armonija u umiltà.