Sejħiet

Iffiltra

Sejħa għal proposti tal-programm Djalogu Socjali – Xoghol Diċenti taħt l-Għotjiet tan-Norveġja

L-għan tal-Programm huwa t-tisħiħ tal-kooperazzjoni ta’ tliet partijiet: l-organizzazzjonijiet ta’ min iħaddem, trade unions u awtoritajiet pubbliċi, u l-promozzjoni ta' xogħol diċenti. Dan kollu ser jappoġġja d-djalogu soċjali u jikkontribwixxi sabiex jiżgura li Malta, bħala pajjiż benefiċjarju, tkun mgħammra aħjar biex tiffaċċja l-isfidi f’każ ta’ żieda fil-qgħad u biex tistabbilixxi prattiċi ta’ xogħol diċenti, f'kooperazzjoni mill-qrib ma' sħab Norveġiżi.

 

 

aqra iktar

Pages