AMARE

Il-proġett AMARE għandu l-għan li jippromovi l-immaniġjar integrali tal-Mediterran permezz ta’ pjanar spazjali. Metodoloġiji u strumenti ġeospazjali għal assessjar varju se jkunu żviluppati sabiex jinħolqu pilot actions u strateġiji kordinati f’ċerta żoni tal-baħar protetti. L-Università ta’ Malta għażlet żona fil-grigal ta’ Malta (minn Marsalforn sa San Pawl il-Baħar), fejn ser tinġabar id-data sabiex jinbena ġeoportal li jinkorpa informazzjoni fuq kull aspett marittimu. Dan il-geoportal se jgħin biex jinħolqu iżjed strumenti għall-imanġjar aħjar taż-żoni tal-baħar protetti mal-bqija tal-Mediterran.

 

 

Spiża: 
€380,000
Benefiċjarju: 
University of Malta