Fond għall-Ażil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni 2014-2020

Imejl: 
Numru tat-telefown: 

L-għan tal-Fond għall-Ażil, Migrazzjoni u Integrazzjoni huwa li jipprovdi assistenza lil Malta fit-tmexxija tagħha ta’ flussi migratorji, permezz tal-provvediment ta’ faċilitajiet ta’ ażil u faċilitajiet għal migranti, organizzazzjoni ta’ attivitajiet u azzjonijiet immirati biex jgħinu l-integrazzjoni fil-komunità Maltija, filwaqt li tissaħħaħ ukoll il-kooperazzjoni ma’ pajjiżi terzi fir-rigward tal-ġestjoni tar-ritorn.

Baġit: 

€ 20,514,146

Video Embed: 
ZuRo4EaJz0Y