CESBA MED

‘CESBA MED Sustainable MED Cities’: It-titjib fl-effiċjenza tal-enerġija huwa strateġija ewlenija biex jitnaqqas l-impatt ambjentali tal-bini pubbliku, iżda ġeneralment il-pjanijiet għall-effiċjenza tal-enerġija ma jisfruttawx bis-sħiħ il-potenzjal għal sinerġiji li jistgħu joffru gruppi ta’ bini. CESBA MED ser jeżamina 10 metodoloġiji, għodod u indikaturi differenti żviluppati minn proġetti preċedenti tal-UE u jagħżel l-iktar soluzzjonijiet affordabbli u operazzjonali. L-Universita` ta' Malta se tagħżel żoni li fihom grupp ta’ bini pubbliku għall-ittestjar tal-effiċjenza tal-enerġija, grazzi wkoll għal għajnuna ta' dejta eżistenti dwar dan il-bini. 

 

Spiża: 
€319,750
Benefiċjarju: 
L-Universita ta' Malta