Proġett COCOON

Picture representing landfill management - Cocoon project

Żewġt imsieħba Maltin huma involuti f'dan il-proġett - Wasteserv u l-ERA -  li se jiffukaw fuq it-titjib tal-politika reġjonali dwar il-ġestjoni tal-miżbla, flimkien ma’ sitt imsieħba oħra mill-UE. L-għan ta’ dan il-proġett huwa li jiżviluppa, jintegra u jtejjeb l-istrumenti politiċi rilevanti, filwaqt li jżid il-fondi għall-proġetti ta’ ġestjoni tal-miżbliet permezz tal-programmi operattivi.

Il-proġett ser jibqa’ għaddej għal ħames snin, sa Frar 2022.

Spiża: 
€ 175,998
Benefiċjarju: 
Wasteserv, ERA u 6 imsieħba mill-UE