Destination SMEs

L-għan tal-proġett Destination SMEs huwa li jassisti lit-territorji Ewropej fit-tfassil ta' strateġiji effettivi ta’ ġestjoni tad-destinazzjoni sabiex l-SMEs turistiċi jkollhom ambjent favorevoli għat-tkabbir u jtejbu l-kompetittività tagħhom.

Spiża: 
€180,900
Benefiċjarju: 
Ministeru għal Għawdex