ENISIE

Il-proġett biħsiebu jikkontribwixxi lejn tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv taż-żona transkonfinali billi jagħmel l-aħjar użu mill-ambjent ta'  intrapriża soċjali ta' ġenerazzjoni ġdida bbażata fuq il-post bħalma huma startups innovattivi. Għal dan il-għan, il-proġett għandu l-għan li jinkoraġġixxi l-innovazzjoni f'oqsma ewlenin bħas-saħħa diġitali, it-teknoloġija tal-ikel u t-turiżmu sostenibbli (esperjenzali u aġġustat skont l-istaġun), iħeġġeġ il-mobilità transkonfinali ta 'żgħażagħ kwalifikati u jippermetti l-internazzjonalizzazzjoni ta' SMEs innovattivi miż-żewġ naħat ta 'territorji transkonfinali.

Spiża: 
€492,800
Benefiċjarju: 
Malta Enterprise; Malta Council for Voluntary Sector