Il-Jum Ewropew għall-Kooperazzjoni 2018

Painting our future together

 Il-Jum Ewropew għall-Kooperazzjoni jiġi ċċelebrat kull sena madwar l-Ewropa fil-21 ta' Settembru u l-ġimgħat tal-madwar. Din l-inizjattiva bdiet fl-2011 u kienet suċċess fost il-programmi ta’ kooperazzjoni territorjali ta’ madwar l-UE. Il-kampanja kompliet minn dakinhar, b’enfasi fuq il-kisbiet miġjuba permezz tal-kooperazzjoni territorjali għal għexieren ta 'eluf ta' nies kull sena. Il-Jum Ewropew għall-Kooperazzjoni jtejjeb il-viżibilità u l-għarfien pubbliku tal-programmi ta’ kooperazzjoni Interreg, Interreg IPA CBC u ENI CBC, billi jenfasizza kif il-proġetti ta' kooperazzjoni transkonfinali, transnazzjonali u interreġjonali qed inaqqsu l-ostakoli u d-differenzi. Il-proġetti kollha li ġew ffinanzjati mill-Unjoni Ewropea għenu biex titjieb il-ħajja tan-nies tul il-bosta fruntieri fl-Ewropa u lil hinn.

 Bħala medja, il-Jum Ewropew għall-Kooperazzjoni jiġi ċċelebrat minn aktar minn 50 programm, b'iktar minn 170 avveniment lokali jiġu organizzati f'bejn 35 sa 40 pajjiż kull sena. L-2018 se tkun is-seba’ edizzjoni tal-kampanja tal-Jum Ewropew għall-Kooperazzjoni.
Bħala kommemorazzjoni ta 'din l-okkażjoni, l-Unità tal-Kooperazzjoni Territorjali fi ħdan id-Diviżjoni tal-Fondi u l-Programmi ppubblikat il-fuljett mehmuż, li juri sommarju tal-proġetti kollha magħżula sal-lum, taħt il-Programm Interreg Europe, il-Programm Interreg Mediterranju u l-Programm Interreg Italja-Malta.

 

Article files: 
Published On: 02/10/2018