Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (FEMS) 2014-2020

Imejl: 
Numru tat-telefown: 

Il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u tas-Sajd (FEMS) għall-perjodu 2014-2020 jipprovdi finanzjament lill-industrija tas-sajd u l-komunitajiet kostali biex jgħinhom jadattaw għal kundizzjonijiet li jinbidlu fis-settur u jsiru ekonomikament reżiljenti u ekoloġikament sostenibbli. Huwa wieħed mill-ħames Fondi Strutturali u ta’ Investiment (ESI) Ewropej li jikkumplimentaw lil xulxin u jippromwovu t-tkabbir u l-irkupru bbażat fuq ix-xogħol fl-Ewropa.

 Il-FEMS huwa l-istrument finanzjarju li se jgħin biex jintlaħqu l-għanijiet tal-Politika Komuni tas-Sajd riformata (PKS) u li se tappoġġa l-implimentazzjoni tal-Politika Marittima Integrata tal-UE (PMI). Tiffoka fuq l-għanijiet strateġiċi fit-tul taż-żewġ politiki: għall-Politika Komuni tas-Sajd, li tikkontribwixxi għal sajd u akkwakultura sostenibbli u kompetittivi; u għall-Politika Marittima Integrata, tiżgura qafas ta’ politika konsistenti għall-politika u tikkontribwixxi għal żvilupp territorjali bilanċjat u inklussiv ta’ żoni tas-sajd. F’konformità mal-istrateġija Ewropa 2020, dawn l-għanijiet wiesgħa għall-2014 - 2020 huma strutturati madwar sitt prijoritajiet fi ħdan il-FEMS:

  • L-ewwel Prijorità - Promozzjoni ta’ sajd ambjentalment sostenibbli, effiċjenti fir-riżorsi, innovattiv, kompetittiv u bbażat fuq l-għarfien.
  • It-tieni Prijorità - It-trawwim ta’ akkwakultura bbażata fuq l-għarfien li tkun sostenibbli mil-lat ambjentali, effiċjenti fir-riżorsi, innovattiva, kompetittiva u bbażata fuq l-għarfien.
  • It-tielet Prijorità - It-trawwim tal-implimentazzjoni tal-PKS.
  • Ir-raba' Prijorità - Żieda fl-impjiegi u l-koeżjoni territorjali.
  • Il-Ħames Prijorità – Il-promozzjoni u l-kummerċjalizzazzjoni tal-ipproċessar.
  • Is-sitt Prijorità - It-trawwim tal-implimentazzjoni tal-Politika Marittima Integrata

 

Baġit: 

€ 22,627,422