Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) 2014-2020

Imejl: 
Numru tat-telefown: 

Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali

Il-programmi tal-iżvilupp rurali jipprovdu kofinanzjament għal proġetti b’għanijiet ekonomiċi, ambjentali jew soċjali, primarjament immirati għall-bdiewa, irziezet u intrapriżi żgħar u medji fiż-żoni rurali. Il-baġit jintefaq permezz ta’ pjanijiet imfassla apposta nazzjonalment jew reġjonalment biex jaqblu mal-isfidi u l-opportunitajiet lokali.  L-infiq huwa marbut ma ‘qafas ta’ prestazzjoni b’indikaturi u monitoraġġ immirat, li jirrikjedi b’mod effettiv lill-Istati Membri u r-reġjuni biex jagħtu riżultati definiti b’mod ċar sabiex tinżamm l-allokazzjoni sħiħa tal-baġit. Minbarra l-finanzjament pubbliku addizzjonali minn amministrazzjonijiet nazzjonali u reġjonali, il-programmi ta’ żvilupp rurali jżidu wkoll ammonti sinifikanti ta’ kapital privat, b’mod partikolari għal investimenti relatati mal-iżvilupp tan-negozju. 

 

Baġit: 

€129,767,197