iFishIENCI

Intelligent Fish feeding through Integration of Enabling technologies and Circular principles

FishIENCI ser iwassal għall-innovazzjonijiet li jsaħħu l-akkwakultura sostenibbli, ibbażata fuq teknoloġiji li jippermettu u prinċipji ċirkolari. B'hekkdawn jipprovdu lill-industrija tal-akkwakultura Ewropea bil-vantaġġ kompettiv u l-istimulazzjoni tat-tkabbit meħtieġa biex tkun minn ta’ l-ewwel biex tirrevoluzzjona l-effiċċjenza globali fil-produzzjoni tal-ħut u biex tilqa’ il-bżonnijiet tas- soċjetà għall-ikel mill-oċean. Dan il-kompitu ambizzjuż ser jintlaħaq billi jiġi pprovdut fis-suq il-- ‘iFishIENCi Biology Online Steering System (iBOSS)’ li ttejjeb b’mod sinifikanti il-kontroll u l-ġestjoni tal-produzzjoni għas-sistemi kollha tal-akkwakultura tal-ħut.

Dan il-proġett huwa ffinanzjat mill-programm Horizon 2020 taħt il-qasam ta ‘Societal Challenge 2: Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine, Maritime and Inland Water Research and the Bioeconomy'.

Sittax-il sieħeb jipparteċipaw bħala benefiċċjarji u l-benefiċċjarju Malti huwa wkoll il-koordinator ta’ dan il-proġett li qed jircievi € 663,743.87 mill-Unjoni Ewropea.

 

Għall-aktar informazzjoni fuq dawn is-Societal Challanges Pillar’ u għall-aktar ezempji ta’ parteċipazzjoni lokali jekk jgħoġbok irreferi għal dan il-filmat hawnhekk .

Għall-aktar informazzjoni fuq il-programm H2020, jekk jgħoġbok ikkuntattja lill-punt ta’ kuntatt nazzjonali, Ms. Anthea Fabri mill- Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija, fuq +35623602141 jew fuq anthea.fabri@gov.mt .

Spiża: 
€ 7,131,140.24
Benefiċjarju: 
AQUABIOTECH LIMITED