LAQGĦA TA’ INFORMAZZJONI DWAR IS-SEJĦIET MIFTUĦA TA’ APPLIKAZZJONIJIET DWAR L-AKKWAKULTURA TAĦT IL-FEMS

Dettalji
Data tal-Avveniment: 
26/07/2018
Ħin tal-Avveniment: 
10:00am - 12:00pm

Post: 
Funds and Programmes Division, Triq il-Kukkanja, Santa Venera
Imejl: 
Numru tat-telefown: 

Ir-reġistrazzjonijiet magħluqa

Ser isir sessjoni ta’ informazzjoni għall-applikanti prospettivi fis-26 ta’ Lulju 2018 fl-10:00 fil-binja tad-Diviżjoni fi Triq il-Kukkanja, Sta. Venera

l-Formola tar-Reġistrazzjoni biex tipparteċipa f’tali sessjoni tista titniżżel minn hawn taħt.  Il-partijiet interessati għandhom jissottomettu t-talba tagħhom għar-reġistrazzjoni fuq l-indirizz elettroniku tad-Diviżjoni fpd.meae@gov.mt sa mhux aktar tard mill-20 ta’ Lulju 2018

Wieħed jista jirreġistra ukoll billi jagħfas “Reġistrazzjoni biex tattendi għal Avveniment”.

Il-formola ta' applikazzjoni biex tapplika għal assistenza finanzjarja taħt iż-żewġ miżuri tista' titniżżel mil-links li ġejjin:

https://eufunds.gov.mt/en/EU%20Funds%20Programmes/Agricultural%20Fisheries%20Fund/Pages/News-and-Events.aspx 
http://www.eufundsmalta.gov.mt/calls?stat=open 

Għal aktar informazzjoni l-applikanti interessati għandhom iċemplu fuq in-numru tat-telefon 2200 1108 jew jibgħatu imejl fuq fpd.meae@gov.mt .

Benefiċjarji Potenzjali: