Interreg Ewropa 2014-2020

Numru tat-telefown: 

Il-Programm Interreg Ewropa jkopri t-territorju kollu tal-Unjoni Ewropea, flimkien man-Norveġja u l-Iżvizzera.  Il-Programm huwa mfassal biex jgħin lir-reġjuni Ewropej fit-tfassil u t-twettiq ta’ politika u programmi ta’ żvilupp reġjonali. Il-Programm jaspira li jilħaq dan il-għan permezz ta skambji ta’ esperjenzi, tagħrif u prattiċi fost il-partijiet interessati minn reġjuni Ewropej differenti.

Il-Programm jiffinanzja żewġ tipi ta’ azzjonijiet li huma pjattaformi ta’ informazzjoni li jista' jaċċessahom u jibbenefika minnhom kulħadd kif ukoll proġetti ta’ kooperazzjoni interreġjonali li huma miftuħa għall-awtoritajiet pubbliċi, korpi ggvernati mil-liġi pubblika u korpi privati li ma jaħdmux bi qligħ u li joperaw fil-qasam eliġibbli tal-Programm.

Baġit: 

€359,000,000

Video Embed: 
buxm8Z7VGbM