It-Tielet Sejħa taħt il-Programm MED.

Dettalji
Numru tat-telefown/mowbajl: 

Status: 
Magħluqa

 

L-Unità tal-Koperazzjoni Territorjali tixtieq tinforma li t-tielet sejħa għall-proposti ta’ proġetti  fi ħdan il-Programm Interreg MED 2014-2020 se tkun miftuħa bejn it-30 ta’ Ottubru 2018 u il-31 ta’ Jannar 2019. Din is-sejħa għandha allokat baġit ta’ €30 miljun u se tkun qed tiffoka fuq dawn l-assi ta’ priorita:

- Il-promozzjoni ta’ kapaċitajiet innovattivi fil-Mediterran għall-tkabbir sostenibbli

- Il-protezzjoni u promozzjoni tar-riżorsi naturali u kulturali fil-Mediterran

Benefiċċjarji eleġibbli jinkludu awtoritajiet pubbliċi, entitajiet governati mill-liġi pubblika, istituzzjonijiet privati u organizzazzjonijiet internazzjonali li joperaw fl-erja eliġibbli tal-Programm, li tinkludi 10 membri stati ewropej u 3 pajjizi IPA.

 

 

Settur: