Sejħa għal proposti għal trasferiment u proġetti mainstream taħt il-Programm Interreg MED 2014-2020

Dettalji
Numru tat-telefown/mowbajl: 

Status: 
Magħluqa

L-Unità ta’ Kooperazzjoni Territorjali fi ħdan id-Diviżjoni tal-Fondi u l-Programmi, OPM, tixtieq tinforma li s-sejħa għal proposti għal trasferiment u proġetti mainstream taħt il-Programm Interreg MED 2014-2020 hija miftuħa sal-15 ta’ April 2021. Din is-sejħa għandha allokazzjoni baġitarja ta’ €4.6M u proposti għandhom jiffokaw fuq l-għanijiet speċifiċi li ġejjin:

 

  • S.O.1.1: Biex iżżid l-attività transnazzjonali ta' clusters innovattivi u netwerks ta' setturi ewlenin taż-żona MED
  • S.O.2.3: Biex tiżdied il-kapaċità biex jintużaw sistemi eżistenti ta' trasport b'livell baxx ta' karbonju u konnessjonijiet multimodali fosthom
  • S.O.3.1: Li jtejjeb l-iżvilupp ta' turiżmu kostali u marittimu sostenibbli u responsabbli fiż-Żona MED
  • S.O.3.2: Biex tinżamm il-biodiversità u l-ekosistemi naturali billi tissaħħaħ il-ġestjoni u n-netwerking ta' żoni protetti

 

Il-proposti huma mistennija li jikkapitalizzaw fuq ir-riżultati / outputs konkreti u finalizzati ta’ sett speċifiku ta’ proġetti kompluti taħt il-programm Interreg MED, skont it-Termini ta’ Referenza tas-sejħa. Is-Segretarjat Konġunt tal-programm Interreg MED qed jorganizza seminar tal-applikanti li se jiffoka fuq ir-rekwiżiti tas-sħubija u l-proċedura tal-applikazzjoni onlajn nhar il-Ġimgħa 12 ta ’Frar 2021. Aktar dettalji dwar is-seminar jistgħu jinstabu hawn: https://interreg-med.eu/no-cache/news-events/events/detail/actualites/applicant-seminar-5th-call-for-modular-projects-restricted-call-for-transfer-and-mainstream-projec/.

 

 

Iżjed informazzjoni fuq din is-sejħa tinstab fuq il-websajt tal-programm: https://interreg-med.eu/no-cache/news-events/news/detail/actualites/5th-call-for-modular-projects-restricted-for-transfer-and-mainstream-projects/, kif ukoll https://interreg-med.eu/fund-my-project/calls-for-projects/fifth-call-for-modular-projects/.

Settur: 
Published On: 02/02/2021