Interreg Mediterran 2014-2020

Numru tat-telefown: 

Il-programm transnazzjonali Interreg MED jiffoka fuq il-qsim ta’ esperjenzi, għarfien, kif ukoll it-titjib tal-politika pubblika bejn l-awtorijtajiet nazzjonali, reġjonali u lokali, kif ukoll entitajiet territorjali fi ħdan reġjuni eliġibbli taz-zona MED. Il-programm jinkludi 57 reġjun minn 10 pajjiżi differenti fl-UE (Malta, l-Italja, Spanja, Franza, Ċipru, il-Greċja, il-Kroazja, is-Slovenja, il-Portugall, u r-Renju Unit), u 3 pajjiżi kandidati (l-Albanija, il-Bożnja-Ħerzegovina, u l-Montenegro). L-għan prinċipali huwa li jikkontribwixxi għall-iżvilupp fit-tul taz-zona tal-Mediterran u li tissaħħaħ il-koperazzjoni transnazzjonali bejn ir-reġjuni u l-pajjiżi parteċipi.

Baġit: 

€ 275,905,321

Video Embed: 
9gB5UD9gyaI