Interreg V-A Italja-Malta 2014-2020

Numru tat-telefown: 

Il-Programm transkonfinali Interreg V-A Italia-Malta 2014-2020, li jkopri t-territorji kollha Maltin u Sqallin, għandu allokazzjoni baġitarja ta’ €51,708,438. Il-Programm jimmira li jippromwovi l-kooperazzjoni bejn entitajiet Maltin u Sqallin permezz ta’ proġetti li jikkontribwixxu lejn tkabbir intelliġenti u sostenibbli, riċerka u innovazzjoni, il-kompettitività fl-ambitu tal-intrapriżi żgħar u medji, kif ukoll il-ħarsien tal-ambjent, inkluż it-tibdil fil-klima, u riskji antropoġeniċi. Il-Programm jappoġġja l-kooperazzjoni transkonfinali bejn Sqallija u Malta u jsegwi l-għan ġenerali li jikkontribwixxi għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv f’livell transkonfinali. 

Baġit: 

€51,708,438