Tnedija tal-proġett PDP3: Training of Local Council Staff in Principles of Good Governance, Transparency and Accountability – 16 ta’ Lulju 2019

Dettalji
Data tal-Avveniment: 
16/07/2019
Ħin tal-Avveniment: 
1:15pm - 1:45pm

Post: 
The Victoria Hotel, Sliema
Uri fuq il-mappa

Imejl: 
Numru tat-telefown: 

Ir-reġistrazzjonijiet magħluqa

Bħala riżultat ta’ fondi mill-Għotjiet tan-Norveġja, s-Segretarji Eżekuttivi tal-Kunsilli Lokali, ngħataw taħriġ fil-prinċipji ta’ governanza tajba, trasparenza u kontabilita’. Madwar €200,000 ġew allokati għal dan it-taħriġ.

Illum il-ġurnata s-Segretarji Eżekuttivi għahdhom rwol importanti fit-tmexxija tal-Kunsilli Lokali u bħala waħda mill-miżuri, l-Gvern kien implimenta li dawn ikunu f’impjieg full-time. Dan ifisser li jridu jkunu fl-uffiċċju l-ġurnata kollha sabiex jassiguraw li jkunu konxji ta’ dak kollu li qed jiġri ġewwa l-lokalita’ tagħhom. Kważi l-Kunsilli Lokali kollha għandhom Segretarji Eżekuttivi full-time filwaqt li l-iktar haġa importanti hija t-taħriġ tagħhom. Dan it-taħriġ, hu f-konformita’ mal-programm tal-Fond Norveġiż, għaliex il-Gvern irid governanza tajba fil-Kunsilli Lokali, fattur li jixraq lill-komunita’ inġenerali.

Benefiċjarji Potenzjali: