Miżura 10 - Agroambjent-Klima (miżuri varji)

Dettalji
Imejl: 
Numru tat-telefown/mowbajl: 

Status: 
Magħluqa

Miżuri agro-ambjentali-klimatiċi (AECMs) huma mfassla biex iħeġġu lill-bdiewa biex jipproteġu u jtejbu l-ambjent fuq l-art li huma jamministraw. Dawn jipprovdu pagamenti lill-bdiewa bħala ritorn għal servizz, fil-forma ta 'impenn annwali biex josservaw sett ta' prattiċi ta 'ġestjoni preskritti fuq perjodu ta' 5 snin. Il-miżuri agroambjentali klimatiċi (AECMs) għal Malta għandhom l-għan li jtejbu l-metodi ta 'kultivazzjoni adattati għall-ambjent u l-karatteristiċi tal-pajsaġġi, u speċifikament biex isaħħu s-servizzi tal-bijodiversità u tal-ekosistema Maltija; dawn jippromwovu wkoll il-konservazzjoni tal-ilma u t-titjib tal-kwalità tal-ilma u jikkontribwixxu għall-adattament u l-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima prinċipalment billi żżid l-effiċjenza tal-użu tad-dħul u ttejjeb il-ġestjoni tal-ħamrija. 

Applikazzjonijiet sabiex wieħed jipparteċipa f’AECM 1, 2a, 2b, 3, 4, 5, 6a, 6b, 6c, 11.1 u 11.2 ser jintlaqgħu bejn it-22 ta’ Lulju u is-16 ta’ Settembru 2019.

L-applikanti għandhom jieħdu magħhom il-karta tal-identità u pjan tas-sit tal-għelieqi tagħhom. Dawk li ser jirrapreżentaw lil ħaddieħor għandhom jippreżentaw prokura iffirmata minn-nutar u l-karta tal-identità tar-rappreżentant. F’każ ta’ trasferiment ta’ art permezz ta’ wirt, kopja tat-testment għandu jiġi preżentat.

L-applikazzjonijiet ser jintlaqgħu bejn is-7.30 ta’ filogħdu u nofsinhar ġewwa il-Front Office ta’ l-Aġenzija għall-Pagamenti Agrikoli u Rurali (ARPA) fil-Pitkalija, Ta’ Qali u f’Għawdex ġewwa il-Front Office li jinsab fir-Razzett Esperimnetali, ix-Xewkija.

Għal iktar informazzjoni dwar il-proċess tal-applikazzjoni tista tikkuntattja lill- Aġenzija għall-Pagamenti Agrikoli u Rurali (ARPA) fuq 2292 6148 jew arpa.mesdc@gov.mt.

Għal informazzjoni dwar dawn l-iskemi tista tikkuntattja l-Awtorità ta’ Ġestjoni fuq 2200 1108 jew rdd.meae@gov.mt

Published On: 14/02/2018