Measure 4.1 - Support for Investments in Agricultural Holdings

Dettalji
Imejl: 
Numru tat-telefown/mowbajl: 

Status: 
Sejħa Miftuħa
Data tal-Għeluq: 
30/09/2022 - 12:00

L-għan tas-sotto miżura huwa li tappoġġja l-investiment f’sistemi u tagħmir kosteffettiv u ambjentalment effiċjenti mmirati lejn l-immaniġġjar tal-ħamrija, maghqad  tal-ilma, l-użu tal-enerġija rinnovabbli, il-ġestjoni tal-iskart, it-titjib fl-effiċjenza fil-kontroll tal-fertilizzanti u l-pestiċidi. L-appoġġ se jkun immirat ukoll lejn il-produttività mtejba fl-azjendi jew f’setturi speċifiċi soġġetti għall-adattament tat-tekniki u tas-sistemi tal-biedja li mhumiex ta’ ħsara għall-ambjent. Din is-sotto miżura hija mmirata lejn il-kompetittivita u s-sostenibbilta’ ambjentali bħala l-ewwel prijoritajiet li jikkontribwixxu għal benefiċċji għal oqsma ta’ prijorita’ kollha.