Miżura 4.4 - Investimenti mhux produttivi marbuta mal-ilħuq tal-objettivi agroambjentali u klimatiċi

Dettalji
Imejl: 
Numru tat-telefown/mowbajl: 

Status: 
Magħluqa

Investimenti mhux produttivi (NPIs) huma investimenti li ma jiġġenerawx dħul, dħul jew dħul sinifikanti, jew iżidu b'mod sinifikanti l-valur tal-azjenda tal-benefiċjarju, iżda għandhom impatt ambjentali pożittiv. L-NPIs għandhom rwol kumplimentari biex jgħinu biex jinkisbu objettivi jew impenji agroambjentali, li jistgħu jitwettqu taħt skemi ambjentali oħra, jew fit-tisħiħ tal-valur ambjentali taż-żoni protetti. Din is-sotto-miżura hija mmirata biex tikkontribwixxi għall-kisba ta' objettivi agroambjentali-klimatiċi u se tinkludi r-restawr ta' abitati u pajsaġġi, konservazzjoni tal-ħamrija u ġestjoni tal-ilma fejn hemm ebda qligħ ekonomiku sinifikanti għal razzett jew negozju rurali.

L-Awtorità ta’ Ġestjoni tixtieq tinforma lill-applikanti prospettivi li mit-2 ta’ Ottubru 2019, il-lista ta’ applikanti eliġibbli li tinsab f’Sezzjoni 2.3 tal-Linji Gwida ta’ sotto miżura 4.4 ser tiġi aġġornata. Minn wara it-2 ta’ Ottubru 2019, taħt din is-sotto miżura ser ikunu jistgħu japplikaw biss entitajiet pubbliċi, sa kemm l-Awtorità ta’ Ġestjoni ma tavzax mod ieħor.

Applikanti prospettivi li mhux ser jibqgħu eliġġibbli taħt din is-sotto miżura mit-2 ta’ Ottubru huma mħeġġa sabiex japplikaw fl-għaxar lott, sa l-1 ta’ Ottubru 2019. 

 

Published On: 14/02/2018