NAWAMED

Fil-pajjiżi tal-Mediterran, l-użu domestiku tal-ilma jammonta għal parti żgħira mill-konsum tal-ilma, madankollu, jeħtieġ l-aqwa kwalità u d-domanda tiegħu qed tikber kontinwament. Barra minn hekk, l-ilma urban għadu l-kawża ewlenija tat-tniġġis tax-xmajjar u tal-ilma ta' taħt l-art, anke meta ttrattat qabel ma jintrema. Il-proġett NAWAMED għandu l-għan li jibdel il-prattika tal-immaniġġjar tal-ilma urban permezz ta’ teknoloġiji innovattivi, sostenibbli u ta’ trattament bi prezz baxx, applikabbli f'mudell deċentralizzat, biex jissostitwixxi l-użu ta’ ilma tajjeb għax-xorb b'riżorsi tal-NCW (ilma mhux konvenzjonali) ta' kwalità tajba.

Spiża: 
€175,173
Benefiċjarju: 
Energy and Water Agency