Ottimizzazzjoni tal-implimentazzjoni tat-2 RBMP, ġestjoni aħjar tar-riżorsi tal-ilma Maltin.

L-għan tal-proġett LIFE-IP RBMP-MALTA huwa li jappoġġa l-implimentazzjoni tat-tieni Pjan ta’ Mmaniġġjar tar-riżorsi tal-ilma, permezz tat-twaqqif ta’ qafas integrat għall-ġestjoni ottimizzata tar-riżorsi kollha tal-ilma fuq il-gżejjer Maltin. Biex jinkiseb dan, se tfittex li tindirizza l-isfidi orizzontali ewlenin identifikati fit-tieni RBMP. l-isfidi se jiġu indirizzati permezz tal-implimentazzjoni kkombinata tal-aħjar prattiki, siti ta’ dimostrazzjoni, studji pilota, u azzjonijiet ta’ bini ta’ kapaċità.

 

Il-proġett huwa ffinanzjat permezz tal-Programm LIFE u għandu bħala msieħba: Il-Ministeru għall-Ambjent, l-Iżvilupp Sostenibbli u t-Tibdil fil-Klima (MESDC), Malta L-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi, il-Korporazzjoni tas-Servizzi tal-Ilma, Malta Ministeru għall-Enerġija u l-Ġestjoni tal-Ilma – Enerġija u Proġetti, Malta l-Ministeru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Kapitali, Malta l-Ministeru għal Għawdex, L-Universita ta’ Malta d-Dipartiment tal-Ġeoxjenzi Malta.

 

 

Fond Relatat: Il-Programm ta’ Finanzjament tal-UE 'LIFE' 

Spiża: 

EUR 17,000,000.00

• Kummissjoni Ewropea, LIFE Proġetti Integrati EUR 2016 10,200,00 (60 %)

• Il-Gvern ta’ Malta, Fondi Nazzjonali, EUR 6,814,892 (40 %)

Spiża: 
€17,000,000
Benefiċjarju: 
l-Aġenzija għall-Enerġija u l-Ilma (EWA)