PANORAMED

PANORAMED huwa proġett ta' pjattaforma ta' governanza li jappoġġja l-proċess tat-tisħiħ u l-iżvilupp ta' oqfsa ta' kooperazzjoni multilaterali fil-livelli reġjonali, nazzjonali u transnazzjonali fir-reġjun tal-Mediterran għal reazzjonijiet konġunti għal sfidi u opportunitajiet komuni. Dan il-proġett taħt il-Programm Interreg MED huwa kofinanzjat mill-FEŻR b' baġit ta' €9M. Stati parteċipanti jinkludu 12-il Stat Membru u 21 imsieħba.

PANORAMED jiffoka fuq dawn it-temi li ġejjin: Turiżmu Kostali u Marittimu, Sorveljanza Marittima u Innovazzjoni.

 

Spiża: 
€356,073
Benefiċjarju: 
Minister għall-Affarijiet Ewropej u l-Ugwaljanza