RESINDUSTRY

L-għan tal-proġett RESINDUSTRY huwa li jżid l-indipendenza tal-enerġija fis-settur tal-industrija fl-Unjoni Ewropeja, billi jnaqqas l-intensita' tal-enerġija permezza ta' iktar integrazzjoni ta' sorsi rinovabbli. 

 

 

Spiża: 
€200,250
Benefiċjarju: 
Ministeru għal Għawdex