SMART-HY-AWARE

L-għan tal-proġett SMART-HY-AWARE huwa li jippromwovi l-mobilità tal-idroġenu-elettriku billi jindirizza l-infrastrutturi prinċipali, teknoloġiċi u l-ostakli għall-adozzjoni tas-suq relatati mal-idroġenu għall-elettobobilità permezz tat-titjib tal-PI marbuta mal-Fondi Strutturali fl-Ewropa. Barra minn hekk ser jindirizza wkoll it-transizzjoni għal ekonomija b'livell baxx ta' karbonju, kif mitlub b’mod ċar fl-objettiv 3.1 tal-Programm INTERREG EUROPE.

 

 

 

 

Spiża: 
€185,600
Benefiċjarju: 
Transport Malta