Sotto Mizura 2.1 – Appoġġ għall-Użu ta’ Servizzi ta’ Konsulenza

Dettalji
Imejl: 
Numru tat-telefown/mowbajl: 

Status: 
Magħluqa

Sotto-Miżura 2.1 tipprovdi appoġġ f’forma ta’ servizzi konsultattivi lil bdiewa inkluż bdiewa żgħażagħ permezz tal- Farm Advisory Service Providers rikonoxxuti mill-Farm Advisory Service Registration Board fi ħdan l-ARPA. Dawn is-servizzi konsultattivi huma pprovduti bħala pariri individwali lill-bdiewa fuq kwistjonijiet li jolqtu direttament lil entitajiet ikkonċernati, inkluż għarfien fuq l-obbligi tal-cross compliance, benefiċċji tal-miżuri agroambjentali klimatiċi sa massimu ta’ €1,500. 

 

Hekk kif stipulat f artikolu 1.11 ‘Proċeduri tas-sejħa’ fil-linji gwida tas-sotto-miżura 2.1, l-Awtorità Ġestjoni tinnotifika li s-sotto-miżura 2.1 ser tkun qiegħda tagħlaq wara it-18 ta’ Lulju 2019. Is-sejħa terga tiftaħ fil-futur.

 

Settur: 
Benefiċjarji Potenzjali: 
Published On: 02/07/2019