ZEROCO2

Il-proġett ZEROCO2 jiffoka fuq l-prestazzjoni tal-enerġija tal-bini. L-għan tiegħu hu li jfassal policies innovattivi li jippromwovu bini b'emissjonijiet ta’ CO2 kważi żero. Dan il-proġett għandu jgħaqqad ukoll teknoloġiji differenti u sorsi ta’ effiċjenza fl-użu tal-enerġija, u jikkontribwixxi lejn il-miri tal-UE għall-effiċjenza tal-enerġija

Spiża: 
€131,437
Benefiċjarju: 
L-Universita ta' Malta