Fondi

Iffiltra

Fond għall-Ażil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni 2014-2020

L-għan tal-Fond għall-Ażil, Migrazzjoni u Integrazzjoni huwa li jipprovdi assistenza lil Malta fit-tmexxija tagħha ta’ flussi migratorji, permezz tal-provvediment ta’ faċilitajiet ta’ ażil u faċilitajiet għal migranti, organizzazzjoni ta’ attivitajiet u azzjonijiet immirati biex jgħinu l-integrazzjoni fil-komunità Maltija, filwaqt li tissaħħaħ ukoll il-kooperazzjoni ma’ pajjiżi terzi fir-rigward tal-ġestjoni tar-ritorn.

Baġit (sehem tal-UE) : € 20,514,146

aqra iktar

Programm ENI CBC Med 2014-2020

Il-Politika Ewropea tal-Viċinat (PEV) għandha l-għan li tiżviluppa relazzjoni speċjali bejn l-Unjoni Ewropea u kull wieħed mill-pajjiżi msieħba tagħha, fejn tikkontribwixxi għall-iżvilupp ta’ qasam ta’ sigurtà komuni, prosperità u viċinanza tajba.

Baġit (sehem tal-UE) : € 234,000,000

aqra iktar

Pages