Fondi

Iffiltra

Interreg Ewropa 2014-2020

Il-Programm Interreg Ewropa jkopri t-territorju kollu tal-Unjoni Ewropea, flimkien man-Norveġja u l-Iżvizzera.  Il-Programm huwa mfassal biex jgħin lir-reġjuni Ewropej fit-tfassil u t-twettiq ta’ politika u programmi ta’ żvilupp reġjonali.

Baġit (sehem tal-UE) : €359,000,000

aqra iktar

Interreg Mediterran 2014-2020

Il-programm transnazzjonali Interreg MED jiffoka fuq il-qsim ta’ esperjenzi, għarfien, kif ukoll it-titjib tal-politika pubblika bejn l-awtorijtajiet nazzjonali, reġjonali u lokali, kif ukoll entitajiet territorjali fi ħdan reġjuni eliġibbli taz-zona MED.

Baġit (sehem tal-UE) : € 275,905,321

aqra iktar

Pages