Abbona

Wieħed mir-rwoli ewlenin tad-DFP huwa li jipprovdi informazzjoni dwar il-Fondi tal-Unjoni Ewropea. Bħala utent sottoskritt tas-servizzi tad-DFP, ser tirċievi aġġornamenti dwar l-opportunitajiet ta' finanzjament tal-UE u dwar il-Programmi Bilaterali.